CXN _011020_14 712_ Chỉ có người CS mới có can đảm, hay ngu si, hay đần độn hay vô liêm sĩ mới làm chuyện này được mà thôi. Cá nhân tôi, chưa bao giờ dám nói dối vì nếu bị bắt gặp thì làm sao giải thích được tại sao phải nói dối?? Đằng này chúng nói láo trắng trợn và ngu si đến nổi thời Google này thì chỉ cần 1 người trong 100 triệu dân chứng minh dc nó nói láo l à cả hệ thống CS sẽ bị chửi là mất dại, vô liêm sĩ, ngu xuẩn (trong vòng chục năm nay biết bao nhiêu chuyện thay thế hình ảnh bị bắt quả tang bởi hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè người thân vạch mặt, vậy mà xếp của thằng hay con đưa hình không đuổi việc nó để răn đe hay sao ??? (swopping pictures):NGƯỜI CHẾT BA LẦN, THỊT DA… NÁT TAN!

xx
CXN _011020_14 712_ Chỉ có người CS mới có can đảm, hay ngu si, hay đần độn hay vô liêm sĩ mới làm chuyện này được mà thôi. Cá nhân tôi, chưa bao giờ dám nói dối vì nếu bị bắt gặp thì làm sao giải thích được tại sao phải nói dối?? Đằng này chúng nói láo trắng trợn và ngu si đến nổi thời Google này thì chỉ cần 1 người trong 100 triệu dân chứng minh dc nó nói láo là cả hệ thống CS sẽ bị chửi là mất dại, vô liêm sĩ, ngu xuẩn (trong vòng chục năm nay biết bao nhiêu chuyện thay thế hình ảnh bị bắt quả tang bởi hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè người thân vạch mặt, vậy mà xếp của thằng hay con đưa hình không đuổi việc nó để răn đe hay sao ??? (swopping pictures): NGƯỜI CHẾT BA LẦN, THỊT DA… NÁT TAN!

xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493532694877963&id=100026637112124
xx

Nguyễn Hoàng Tuân

16 hrs ·

NGƯỜI CHẾT BA LẦN, THỊT DA… NÁT TAN!

No photo description available.

61Truong Dinh, ThuAn Pham and 59 others
12 Comments18 Shares

Like

CommentShare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s