Đặc sứ Trung Quốc về Triều Tiên trở thành đại sứ tại Nhật

https://www.voatiengviet.com/a/%C4%91%E1%BA%B7c-s%E1%BB%A9-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%81-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-t%E1%BA%A1i-nh%E1%BA%ADt/4935783.html
Ông Kong Xuanyou.

Ông Kong Xuanyou.

Trung Quốc đã bổ nhiệm đặc sứ về Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Kong Xuanyou, làm đại sứ nước này ở Nhật, theo truyền thông nhà nước hôm 28/5.

Theo Reuters, ông Kong làm đặc sứ của Trung Quốc về Triều Tiên kể từ năm 2017, dù phần lớn công tác ngoại giao giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng do Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý, chứ không phải Bộ Ngoại giao.

Hiện chưa rõ ngay ai là người sẽ lên thay ông Kong đảm trách vai trò về Triều Tiên.

Báo chí Trung Quốc đưa tin rằng ông Kong sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới ở Nhật Bản vào ngày 30/5.

Ông Kong, 59 tuổi, từng là cựu đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam từ năm 2011 tới 2014, theo Reuters.

Không chỉ tranh cãi về quá khứ từ thời Thế Chiến II, hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới còn có tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Virus-free. www.avast.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s