Ông Ngô Kỷ: “Đời tôi làm cái gì p hải có lợi tôi mới làm!”- Chạy x e cờ vàng 3 sọc đỏ, ý kiến vụ treo cờ đỏ sao vàng trên xe ở quận Cam


Ông Ngô Kỷ: “Đời tôi làm cái gì phải có lợi tôi mới làm!”

Chạy xe cờ vàng 3 sọc đỏ, ý kiến vụ treo cờ đỏ sao vàng trên xe ở quận Cam

Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷ

Ông Ngô Kỷ nói gì vụ thị trưởng chống cộng vinh danh phim Việt và vụ David Lee

Ông Ngô Kỷ: “Đời tôi làm cái gì phải có lợi tôi mới làm!”


https://www.youtube.com/watch?v=SjRc8cg5i9M

youtube.png

Ông Ngô Kỷ: “Đời tôi làm cái gì phải có lợi tôi mới làm!”

Ông Ngô Kỷ lý giải thái độ khó hiểu trong lần “đụng độ” trước khuôn viên tòa thị chính thành phố Westminster: “Đ…

Published on May 28, 2019

SUBSCRIBED 556K

Ông Ngô Kỷ lý giải thái độ khó hiểu trong lần “đụng độ” trước khuôn viên tòa thị chính thành phố Westminster: “Đời tôi làm cái gì phải có lợi tôi mới làm!”

Chạy xe cờ vàng 3 sọc đỏ, ý kiến vụ treo cờ đỏ sao vàng trên xe ở quận Camhttps://www.youtube.com/watch?v=2vbKZiHhDUw&t=152s

youtube.png

Chạy xe cờ vàng 3 sọc đỏ, ý kiến vụ treo cờ đỏ sao vàng trên xe ở quận Cam

Ngô Kỷ, Nguyễn Hồng Phúc, chiếc xe Mercedes sơn cờ vàng 3 sọc đỏ, và ý kiến về vụ treo cờ đỏ sao vàng trên xe hơ…

Published on May 31, 2019

SUBSCRIBED 556K

Ngô Kỷ, Nguyễn Hồng Phúc, chiếc xe Mercedes sơn cờ vàng 3 sọc đỏ, và ý kiến về vụ treo cờ đỏ sao vàng trên xe hơi chạy ở quận Cam

Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷ

https://www.youtube.com/watch?v=evTHlAO8OiQ&t=1706s

youtube.png

Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? – Nói chuyện với ông Ngô Kỷ

Nói chuyện với ông Ngô Kỷ: Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không?

Published on May 16, 2019

SUBSCRIBED 556K

Nói chuyện với ông Ngô Kỷ: Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không?

Ông Ngô Kỷ nói gì vụ thị trưởng chống cộng vinh danh phim Việt và vụ David Lee

https://www.youtube.com/watch?v=ZU9_xEJ3SNg&t=135s

youtube.png

Ông Ngô Kỷ nói gì vụ thị trưởng chống cộng vinh danh phim Việt và vụ Dav…

Ông Ngô Kỷ nói gì vụ thị trưởng chống cộng ở Mỹ trao nghị quyết vinh danh cuốn phim sản xuất từ Việt Nam và vụ “…

Published on Mar 15, 2019

SUBSCRIBED 556K

Ông Ngô Kỷ nói gì vụ thị trưởng chống cộng ở Mỹ trao nghị quyết vinh danh cuốn phim sản xuất từ Việt Nam và vụ “đụng độ” với facebooker David Lee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s