CXN_041619_14 216_Trần Hùng là ai ??? Có vẻ như DLV tuyên giáo đang có chiến dịch “giả dạng thường dân đăng bộ” trà trộn vào hàng ngũ QG như thời chiến tranh. Đây là Peter Thái, một trư ờng hợp giả QLVNCH suốt, hình ảnh thì đều là QLVNCH, chỉ mới thay avatar 1 tiếng trước khi bị khám phá. Trong 10 năm viết bài, CXN chưa từng bao giờ bị mạt sát là CS nằm vùng, là Việt gian, là Hán gian mặc dầu những tấm hình 2006 đã dc trưng ra nhiều lần, khi CXN giải thích và nêu bằn g chứng thì ko còn ai thắc mắc. Ngôn từ của Trần hùng là ngôn từ lưu manh kiểu DLV (ng QG ko có ngôn từ đó), TH sẵn sàng chụp mụ, phun máu thậm tệ bất kỳ ai có nguy cơ vạch mặt hắn như chị Nguyễn thị Mỹ Nghệ, anh Phạm Thành, Ng Văn Thu và CXN. Với ng QG, khi có nghi ngờ, họ không lớn tiếng, văng tục với CXN vì trong th

CXN_041619_14 216_Trần Hùng là ai ??? Có vẻ như DLV tuyên giáo đang có chiến dịch "giả dạng thường dân đăng bộ" trà trộn vào hàng ngũ QG như thời chiến tranh. Đây là Peter Thái, một trường hợp giả QLVNCH suốt, hình ảnh thì đều là QLVNCH, chỉ mới thay avatar 1 tiếng trước khi bị khám phá. Trong 10 năm viết bài, CXN chưa từng bao giờ bị mạt sát là CS nằm vùng, là Việt gian, là Hán gian mặc dầu những tấm hình 2006 đã dc trưng ra nhiều lần, khi CXN giải thích và nêu bằng chứng thì ko còn ai thắc mắc. Ngôn từ của Trần hùng là ngôn từ lưu manh kiểu DLV (ng QG ko có ngôn từ đó), TH sẵn sàng chụp mụ, phun máu thậm tệ bất kỳ ai có nguy cơ vạch mặt hắn như chị Nguyễn thị Mỹ Nghệ, anh Phạm Thành, Ng Văn Thu và CXN. Với ng QG, khi có nghi ngờ, họ không lớn tiếng, văng tục với CXN vì trong thâm tâm họ, dầu gì CXN cũng có ích khi viết bài KT chống Cộng, nhưng Trần hùng thì khác, mạt sát thậm tệ để bôi bẩn hình ảnh CXN trg lòng bạn đọc cho dù ko có một chứng cớ nào. Chuyện bức hình với NXP là CXN giải thích từ năm 2012 là trc khi bước vào tranh đấu năm 2009 (10 năm trc0 là CXN làm từ thiện với báo Thanh nien6va2 đọc diễn văn trg trường TH Đức Phổ, QNgai… Nhưng Trần Hùng ko tiếc lời gọi CXN là việt gian, hán gian, CS nằm vùng, CS v.v..Ng QG thường cho (benefit of the doubts) tức là cho nạn nhân cái lợi ích của sự nghi ngờ là ng cáo buộc có thể sai, nhưng CS thì cho dầu ko có cơ hội để mạt sát vì ko bằng chứng thì DLV vẫn mạt sát thậm tệ. Một ng như tôi ngưng viết KT là CS mừng gần chết, chúng block tôi 10 năm nay, tôi bỏ công việc KS lương 100-200 ngàn usd/năm để viết blog thì làm sao là CS dc. nếu muốn giúp NXP thì tôi ko cần viết blog, chỉ email riêng cho hắn là dc rồi, có gì đâu phải đóng kịch, đôi khi làm thế tôi nhận dc cả trăm ngàn usd hằng năm từ giúp đỡ NXP nữa (similarity with TH is another DLV, TH personality, blurring the diving line between VC and VNCH)

xx
https://www.facebook.com/peter.thai.921?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBhEQULxvA7vTk6mDcYW2SD7976nW2TWRqROKyP6t2D7VIkVdg50GbmKxCZOgzE6Yxo6bR0GqH3MXsU&hc_ref=ARRiNSCY7jjUXiNYNQ5pR6UX0wArgr46gsUfYkfdazH82AhuVTkoMN8GXy_DYwcU5ag&fref=nf
xx

hãy nghe Tran Hùng văng tục với tôi đây….hình dưới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s